Tehnični opis

TEHNIČNE LASTNOSTI STAVBE

SPLOŠNI OPIS

Stanovanjsko poslovna stavba Hudinja Celje se nahaja ob Opekarniški cesti v mestni četrti Hudinja v Celju. Mestna občina Celje leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Celje je dinamično in razvojno mesto. Je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče regije. Celje se ponaša tudi z veličastno srednjeveško zgodovino, bogato kulturno dediščino in športno infrastrukturo. Mestna četrt Hudinja je dobila ime po reki Hudinji in je ena od 10 mestnih četrti v okviru mestne občine Celje. Mestna četrt Hudinja se nahaja 3 km severno od samega centra mesta, do kamor se lahko pripeljete tudi z mestnim avtobusom, saj ta povezuje ulice mesta Celje. Mestna četrt ima Osnovno šolo Hudinja, ki je od načrtovane stavbe, ki je predmet tega popisa, oddaljena 800 m in vrtec, ki je oddaljen 450 m. Na prelomu v novo tisočletje je na Hudinji zraslo več nakupovalnih središč, na njenem južnem robu pa tudi osrednja športna dvorana in nogometni stadion.

Na zemljišču velikosti 2.022 m2, se izvaja gradnja stanovanjsko poslovne stavbe Hudinja Celje. Stanovanjsko poslovna stavba je etažnosti klet, pritličje in tri nadstropja (K+P+3N). Nadzemni del stanovanjsko poslovne stavbe je nepravilne podolgovate tlorisne oblike, kletna etaža pa se razprostira pod večjim delom zemljišča namenjenega gradnji. Uvoz v podzemno garažo bo na zahodni strani stavbe.

Novozgrajena stavba bo priključena na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in javni toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Ob javnih cestah bo izvedena tudi javna razsvetljava.

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je klet, pritličje in tri nadstropja (K+P+3N). V kletni etaži so kletne shrambe posameznih stanovanj, lastniška parkirna mesta, ter skupni prostori celotne ali dela stavbe (glavno in požarno stopnišče, dvigalo kolesarnica, toplotna postaja, skupni hodniki, manipulativne površine ob parkirnih mestih in uvozno izvozna rampa za dostop v garažo). V pritličju se nahajajo trije poslovni prostori z zunanjimi vhodi, dve stanovanji ter glavni vhod v stanovanjski del stavbe, dodatni evakuacijski izhod iz stavbe, glavno in požarno stopnišče, dvigalo, skupni prostor, hodnik in elektro energetski prostor. Od prvega do tretjega nadstropja je v vsaki etaži predvidenih po 8 stanovanj, glavno in požarno stopnišče, dvigalo in skupni hodnik. V stavbi Hudinja Celje je predvidenih 26 stanovanjskih enot, trije poslovni prostori ter 34 lastniških parkirnih mest v kleti stavbe.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi in štirimi ležišči.

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe je masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Ločilne stene med sosednjimi stanovanji, ter stanovanji in skupnimi prostori so armirano betonske z dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih so izvedene iz mavčno kartonskih plošč, razen predelnih sten proti balkonom, ki pa so izvedene v zidani izvedbi. Predelne stene med shrambami v kleti so zidane opečne, ter ometane. Zaradi zagotavljanja ustrezne nosilnosti temeljnih tal, je temeljenje stavbe izvedeno kot globoko temeljenje.

Stopniščne rame in podesti so armirano betonske in obložene z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov v stanovanjskih etažah bodo obloženi z naravnim kamnom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot ravna z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izolirana in krita z nebitumensko hidroizolacijo. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine.
Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 20,0 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri balkonih, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.
Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen vhodnih vrat v stanovanjski del stavbe in poslovne prostore, ki pa bodo izvedena iz ALU profilov. Za senčenje stanovanj so predvidene zunanje ALU žaluzije.

III. OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki stopnišč, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame, ter tlaki skupnih hodnikov stanovanjskih etaž bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov nadzemnih etaž bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s disperzijskimi barvami. Vse ograje in ročaji na stopniščih bodo kovinski.

Tlak hodnikov pred shrambami, tlaki v kolesarnici, toplotni postaji, skupnem prostoru v pritličju, ter elektro energetskem prostoru bodo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi hodnikov teh prostorov bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Skupni prostori v kleti in pritličju so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani stopnišča in tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z vrati z električno ključavnico. Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.
Glavna vhodna vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe nameščeno kljuko, v smeri vstopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).

Vstop v garažo, bo preko uvozno izvozne rampe na zahodni strani stavbe, vhod bo zaprt z dvižnimi sekcijskimi vrati. Promet na rampi bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforjem.

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Na zahodni strani bo preko uvozno izvozne rampe urejen dostop v podzemno garažo, vzhodno in severno od stavbe pa se bodo nahajala skupna parkirišča, na južni strani stavbe bo del zemljišča ograjen z ograjo in bo pripadal kot terasa (delno tlakovan in delno ozelenjen) posameznima stanovanjema, preostali del zemljišča pa bo urejen kot skupna zelenica stavbe. Vhod v stanovanjski del objekta se bo nahajal v pritličju, na vzhodni strani stavbe, poslovni prostori bodo imeli ločene zunanje vhode.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na javne komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovoda v stavbi bodo v skupnih prostorih, razen v območju kleti, kjer bo deloma potekal vidno tudi v območju posameznih lastniških enot. V pritličju in nadstropjih bodo kanalizacija in prezračevalni kanali vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

V. POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH LASTNIŠKIH DELOV STAVBE

STANOVANJA:

Stene, stropi
Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, predelne stene iz mavčno kartonskih plošč pa bodo glajene in slikane. Predelne stene v shrambah bodo zidane, ometane in slikane s poldisperzijskimi barvami. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Morebitna obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme in niso predmet ponudbe prodajalca. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 253 cm, svetla višina stanovanj v 3. nadstropju bo zaradi plošče v naklonu med 253 in 293 cm.

Tlaki
Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi dvoslojni parket z visokimi zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih, utilitijih in balkonih pa keramična obloga. Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.

Stavbno pohištvo
Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje Alu žaluzije z motornim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo lesena pleskana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 80/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Okenske police
Notranje okenske police bodo iz naravnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.

Sanitarna keramika
V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V nekaterih stanovanjih bodo skladno s komercialnimi tlorisi namesto klasične banje vgrajene tuš kadi (brez tuš kabin).

Elektroinstalacije
Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki trifaznega priključka z varovalnim elementom 3x20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnici in na balkonih. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti trifazni porabnik moči do 5 kW. Od priključne omarice v pritličju stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom CAT5, do vtičnic za TV pa s koaksialnim kablom. Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno video govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vhodnih vrat v stavbo.

Ogrevanje
V stanovanjih bo izveden dvocevni radiatorski razvod s panelnimi jeklenimi radiatorji. Nova stavba bo priključena na javno toplovodno omrežje.

Prezračevanje
Vsa stanovanja se prezračujejo mehansko preko lokalnih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote vgrajenih v posameznih prostorih v razširitveni profil nad okni. Za prezračevanje kuhinj je predvidena vgradnja kuhinjskih nap, katere so predmet opreme posameznega stanovanja. Za posamezno stanovanje bo izvedena ločena priključna cev, ki bo speljana na streho stavbe. Prezračevanje sanitarnih prostorov se izvede preko lokalnih ventilatorjev.

Vodovod
Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto, ločeno za hladno in toplo vodo. Merno mesto za hladno vodo se nahaja v razdelilni omari v skupnem hodniku, za toplo vodo pa v sanitarni steni posameznega stanovanja. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila centralno v prostoru toplotne postaje, s pomočjo toplotnega izmenjevalca priključenega na javno toplovodno omrežje. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe.

Hlajenje
Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za stanovanja predvidena na balkonu posameznega stanovanja.

Shrambe
Vsakemu stanovanju pripada tudi kletna shramba. Shrambe bodo med seboj ločene s polnimi predelnimi stenami, od hodnika pa bodo ločene s polnimi varnostnimi vrati. Vsaka shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Shrambe so prezračevane. Stene in stropi v kletnih shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

POSLOVNI PROSTORI

Poslovni prostori bodo izdelani v zaključni fazi brez finalnih tlakov in finalnega opleska. Izvedene bodo nosilne in ločilne stene, fasadno stavbno pohištvo bo izvedeno iz PVC okvirjev, zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom, vhodna vrata v posamezni poslovni prostor pa bodo izvedena iz Alu profilov in zastekljena z izolacijskim termopan steklom. Prav tako bodo v poslovnem prostoru izvedene instalacije za potrebe ogrevanja (radiatorsko ogrevanje), ter splošne električne instalacije. Sanitarije v posameznem poslovnem prostoru bodo finalno izdelane.
Trenutna namembnost dveh poslovnih prostorov je za neživilsko trgovsko dejavnost, v enem poslovnem prostoru pa je predvidena pisarniška dejavnost.

LASTNIŠKA PARKIRNA MESTA V GARAŽI:

Splošno
V delu kletne etaže se nahaja podzemna garaža z lastniškimi parkirnimi mesti. Garaža bo neogrevana in brez toplotne izolacije, ter naravno prezračevana. V skupnih manipulativnih površinah garaže in lastniških parkirnih mestih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. V tem delu stavbe bodo vgrajeni tudi gasilni aparati. Garaža ne bo imela izvedene kanalizacije za odvodnjavanje iz lastniških in skupnih talnih površin. Vstop z avtomobili v garažo bo omogočen po uvozno izvozni rampi na zahodnem delu objekta, pred vstopom v samo garažo pa so na dnu uvozne rampe nameščena dvižna vrata, katerih odpiranje se bo izvajalo s pomočjo daljinca. Promet na uvozno izvozni rampi po potekal izmenično enosmerno in bo urejen s pomočjo semaforja.

Stene, stebri in stropi
Stene, stebri in stropna plošča bodo iz armiranega betona. Površine sten, stebrov in stropa bodo brez slikopleskarskih obdelav.

Tlaki
Tlaki bodo izvedeni iz kompaktorit estriha.

Elektroinstalacije
Izvedena bo električna instalacija za splošno razsvetljavo, ki bo priključena na skupno rabo stavbe.

Ogrevanje
Posamezni deli stavbe podzemne garaže bodo neogrevani.

Vodovod
Posamezni del stavbe ne bo imel vodovodne instalacije, prav tako tudi ne bo priključen na vodovodno instalacijo.

Prezračevanje
Prezračevanje parkirnih mest v garaži bo naravno.