O projektu

Stanovanjsko poslovna stavba Hudinja Celje se nahaja ob Opekarniški cesti v mestni četrti Hudinja v Celju.

Na zemljišču velikosti 2.022 m2, ki je v lasti investitorja SGP Graditelj d.d., se izvaja gradnja stanovanjsko poslovne stavbe Hudinja Celje. Nadzemni del stanovanjsko poslovne stavbe je nepravilne podolgovate tlorisne oblike, kletna etaža pa se razprostira pod večjim delom zemljišča namenjenega gradnji.

Novozgrajena stavba bo priključena na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in javni toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje.

shema naselja

ZASNOVA STAVBE

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je klet, pritličje in tri nadstropja (K+P+3N). V kletni etaži so kletne shrambe posameznih stanovanj, lastniška parkirna mesta, ter skupni prostori celotne ali dela stavbe (glavno in požarno stopnišče, dvigalo kolesarnica, toplotna postaja, skupni hodniki, manipulativne površine ob parkirnih mestih in uvozno izvozna rampa za dostop v garažo). V pritličju se nahajajo trije poslovni prostori z zunanjimi vhodi, dve stanovanji ter glavni vhod v stanovanjski del stavbe, dodatni evakuacijski izhod iz stavbe, glavno in požarno stopnišče, dvigalo, skupni prostor, hodnik in elektro energetski prostor. Od prvega do tretjega nadstropja je v vsaki etaži predvidenih po 8 stanovanj, glavno in požarno stopnišče, dvigalo in skupni hodnik. V stavbi Hudinja Celje je predvidenih 26 stanovanjskih enot, trije poslovni prostori ter 34 lastniških parkirnih mest v podzemni garaži v kleti stavbe.

Uvoz v podzemno garažo je na zahodni strani objekta.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi in štirimi ležišči.

Stanovanji v pritličju sta zasnovani z ograjenima terasama (delno tlakovani, delno zatravljeni), ostala stanovanja pa imajo pokrite balkone.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta bo, za učinkovito rabo energije v stavbi, v posameznih stanovanjih v prostorih namenjenih bivanju, spanju, pripravljanju in uživanju hrane, v razširitvenih profilih nad okni, izvedeno tudi lokalno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Vsaka stanovanjska enota je prek internih merilnikov (števcev) priključena na komunalne vode (vodovod, toplovod), priključitev na električno omrežje pa je izvedena neposredno.

Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno pa je ozelenjena, na delu zunanje ureditve pa bo urejeno solastniško parkirišče.

Energetska izkaznica po 334. členu EZ-1 ni potrebna in bo pridobljena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Na osnovi izdelanega izkaza energijskih lastnosti stavbe je izračunana vrednost letne potrebne toplote za ogrevanje na enoto neto uporabne površine in kondicionirane površine. Iz izračuna sledi, da bo stavba spadala v energetski razred A2.